Informatat

  • Adresa: Gjeravica
  • Qyteti: Pejë
  • Vend parkimi: Jo

Maja e Gjeravicës

Atraksionet

Gjeravica është maja e dytë më e lartë malore në rajonin e Alpeve Shqiptare dhe të zinxhirit të Alpeve Dinarike, pas Majës së Jezercit.  Ajo ka një lartësi prej 2658 m (8720 ft), edhe pse mund të jetë e lartë 2667 metra (8750 ft). Vendndodhja e saj e saktë gjendet në një rajon të përfshirë në polemika politike në lidhje me sovranitetin, meqë përbën një pjesë të kufirit kombëtar për të cilën statusi ligjor është temë mosmarrëveshjeje. Kosova e sheh këtë rajon ku Gjeravica qëndron si kufiri i saj kombëtar me Shqipërinë.