Informatat

  • Adresa: Gjeravicë
  • Qyteti: Pejë
  • Vend parkimi: Jo

Liqeni i Gjeravicës

Atraksionet

Liqeni i Gjeravicës është një liqen malor në Kosovë i vendosur nën majen e Gjeravicës. Liqeni gjendet rreth 2.200 m (7218 ft) mbi nivelin e detit. Ai është në formë të dhëmbit dhe është origjina e lumit Erenik që rrjedh poshtë në rajonin e Kosovës perëndimore. Gjatësia maksimale e këtij liqeni është 240 m (787 ft) ndërsa gjerësia është 120 m (394 ft). Liqeni është i njohur për numrin e madh të salamandrës, të cilë ushqehen me insekte fluturuese. Liqeni ka një thellësi maksimale prej 3,8 m (12 ft). Liqeni ëshë shumë i pasur me peshk. Ka një sipërfaqe prej 2 hektarësh.