Informatat

  • Adresa: Deçan
  • Qyteti: Peja
  • Vend parkimi: Jo

Peisazhi i Deçanit

Atraksionet

Natyra: “Peizazhi karakteristik malor i Deçanit formohet nga Malet Prejlep, hidrocentrali Kozhnjer dhe parku i pishave . Kjo është një zonë e njohur mirë për biodiversitetin e saj të pasur dhe të llojeve të rralla të florës”. Monumentet: “Një numër i kullave të gurit të cilat kanë mbijetuar në disa fshatra të komunës së Deçanit shërbejnë edhe si shtëpi banimi dhe janë karakteristikë e rajonit (Kullas).

Më të njohurat nga këto, janë kullat e familjes Mazrekaj në fshatin Drenoc, familjes Demukaj në Deçan, dhe i familjeve Kuklec dhe Osdautaj në Isniq. Këto kanë potencial të madh për zhvillimin e turizmit rural. Ka edhe dy mullinj të ruajtur mirë – mulliri i Tahir Sadrisë, i cila është ende në gjendje funksionale, dhe mulliri Shabanaj në Deçan i cili është i zënë nga shoqata e grave OJQ Jeta dhe përdoret për të shitur punë dore artizanale tradicionale artizanale.